AvocatDrept penalAplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzeiCondițiile amânării aplicării pedepsei TentativaLiberarea ConditionataOmorul Omorul calificatUciderea din culpaLovirea si alte violenteVatamarea corporalaVătămarea corporală din culpăIncaierareaViolenta in familie Lipsirea de libertate în mod ilegalAmenintareaSantajulHartuireatraficul de persoane traficul de minoriProxenetismulViolulAgresiunea sexualăHartuirea sexualaViolarea de domiciliuViolarea sediului profesionalViolarea vieții privateDivulgarea secretului profesionalFurtul - Furtul calificatFurtul în scop de folosințăPlângerea prealabilă și împăcareaTalharia - Talharia calificataPirateria Tâlhăria sau pirateria urmată de moartea victimei Abuzul de încredereAbuzul de încredere prin fraudarea creditorilorBancruta simplaBancruta frauduloasaGestiunea frauduloasaInsusirea bunului gasit sau ajuns din eroare la faptuitorInselaciuneaInselaciunea privind asigurarileDeturnarea licitatiilor publice Fraude comise prin sisteme informatice și mijloace de plată electronice Efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulosAcceptarea operațiunilor financiare efectuate în mod fraudulosDistrugereaDistrugerea calificataDistrugerea din cuplaTulburarea de posesieUltrajulUzurparea de calități oficialeSustragerea sau distrugerea de înscrisuriTrecerea frauduloasă a frontierei de statTraficul de migranțiNedenunțareaInducerea în eroare a organelor judiciareFavorizarea făptuitoruluiTăinuireaObstrucționarea justițieiInfluențarea declarațiilor Mărturia mincinoasăSustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrisuriTorturaNerespectarea hotărârilor judecătoreștiLuarea de mităDarea de mităTraficul de influentaCumpararea de influentaDelapidareaPurtarea abuzivaAbuzul in serviciuNeglijența în serviciu Folosirea abuzivă a funcției în scop sexualFolosirea funcției pentru favorizarea unor persoaneViolarea secretului corespondențeiDivulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepubliceNeglijența în păstrarea informațiilorObținerea ilegală de fonduriDeturnarea de fonduriFalsificarea de monedeFalsificarea de titluri de credit sau instrumente de platăFalsificarea de timbre sau efecte poștalePunerea în circulație de valori falsificateDeținerea de instrumente în vederea falsificării de valoriEmiterea frauduloasă de monedăFalsul material în înscrisuri oficialeFalsul intelectualFalsul în înscrisuri sub semnătură privatăUzul de falsFalsificarea unei înregistrări tehnice Falsul informaticFalsul privind identitatea Punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculatConducerea unui vehicul fără permis de conducereConducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțeRefuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologicePărăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia Împiedicarea sau îngreunarea circulației pe drumurile publiceEfectuarea de lucrări neautorizate în zona drumului publicNerespectarea regimului armelor și al munițiilorUzul de armă fără dreptNeluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncăNerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncăZădărnicirea combaterii bolilorInfectarea apei Comercializarea de produse alterateAccesul ilegal la un sistem informatic Constituirea unui grup infracțional organizatInstigarea publicăTulburarea ordinii și liniștii publicePornografia infantilă Comunicarea de informații falseDrept civilDreptul la libera exprimare Dreptul la viața privatăDreptul la demnitate si Dreptul la propria imagineAtingeri aduse vieții privatePrelevarea de la persoanele decedateSchimbarea numelui pe cale administrativăTutela minorului Deschiderea tutelei Cazurile de instituireTutoreleCuratela-Cazuri de instituire Desființarea unor persoane juridiceFamilia-CăsătoriaCăsătoria-Convenția matrimonialăCăsătoria-bunuri comune-bunuri propriiPrezumția de paternitateRecunoasterea copiluluiStabilirea paternității prin hotărâre judecătoreascăStabilirea paternitatii față de tatăl din căsătorieEgalitatea în drepturi a copiilorNumele copilului din afara căsătorieiAdopția Drepturile și îndatoririle părinteștiObligația de întreținereBunurile mobile și imobileDistanța minimă în construcțiiDistanța minimă pentru arboriDreptul de trecere Dreptul de trecere pentru utilități Proprietatea comunăConstituirea asociațiilor de proprietariPartajulConstituirea uzufructuluiUzul și abitațiaConstituirea servituțiiPărțile contractului de fiducieCalitatea de administrator al bunurilor altuiaCartea funciară-Drepturile tabulareModificarea imobilului înscris în cartea funciarăUzucapiunea extratabulară si tabularaDobândirea bunului prin ocupațiuneDrepturile asupra tezaurului găsitDrept comercialNovația Nulitatea contractuluiGestiunea de afaceriRăspunderea delictualăRăspunderea contractualăCauze exoneratoare de răspundere - Forța majoră și cazul fortuitRepararea prejudiciului în cazul răspunderii delictualeVătămarea integrității corporale sau a sănătății Executarea silită a obligațiilor Executarea silită în natură Cauze justificate de neexecutare a obligațiilor contractuale Cesiunea de creanțăContractul de schimbContractul de furnizareContractul de reportContractul de locațiuneReguli particulare în materia arendăriiContractul de antrepriză Contractul de antrepriză pentru lucrări de construcții Contractul de societateContractul de transport Contractul de transport de persoane și bagajeRăspunderea pentru persoana călătoruluiRăspunderea pentru bagaje și alte bunuriContractul de mandat Mandatul cu reprezentareMandatul fără reprezentareContractul de agenție Contractul de intermediere Contractul de depozit Răspunderea pentru bunurile aduse în hotel Contractul de împrumut Împrumutul de consumație Contractul de cont curentÎnchirierea casetelor de valori Contractul de asigurare Contractul de rentă viageră IpotecaAvocat DivortPensie Alimentara AvocatPartajul în timpul casatorieiDivortul-Partajul Obiectul convenției matrimonialeSeparația judiciară de bunuri Desfacerea căsătoriei-Motive de divorț Conditiile divortuluiProcedura divortuluiDivortul Numele de familie după căsătorieObligația de întreținere între foștii soțiDivortul Prestația compensatorieRaporturile dintre părinții divorțați și copiii lor minoriExercitarea autorității părinteștiLocuința copilului după divorțDrepturile părintelui separat de copilStabilirea contribuției părințilorAvocat Asociatie ProprietariAvocat Birou de CreditIndemnizatia Crestere CopilContestatie la ExecutareTermene Contestare Executare SilitaSuspendarea Executării SiliteExecutarea Silita PoprireaContestatia la Somatia ImobiliaraMotive de Contestare la ExecutareCod Procedura PenalaAcordul de recunoaștere a vinovățieiMosteniriDeschiderea moșteniriiCapacitatea de a moșteni-Nedemnitatea de drept-judiciara Moștenitorii legaliMoștenitorii legali - Soțul supraviețuitorDescendentii defunctului-ascendentii privilegiati-colateralii privilegiatiImpartirea mosteniriiDonatia si LegatulDonatia inregistrarea contractuluiPromisiunea de donațieRevocarea donațieiDonația-Cerere revocareDonațiile făcute viitorilor soți în vederea căsătoriei și donațiile între soțiTestmentul-Conținutul testamentuluiTestamentul olografTestamentul autenticRevocarea voluntară a testamentului Legatul cu titlu universalDezmoștenireaExecuțiunea testamentară Întocmirea inventarului mosteniriiCertificatul de moștenitor Partajul voluntar al mosteniriiVânzarea moștenirii Drept SocietarContractul de societateContractul de societate-CONDITII DE VALIDARE-REGIMUL APORTURILORForma Contractului de societate-Durata societatii-raspunderea asociatilor fondatoriFormele societareFormarea capitalului socialRealizarea aporturilorParticiparea la profit și pierderiHotărârile privind societateaAdoptarea-Contestarea hotărârilorNumirea-revocarea-Răspunderea administratorilorObligațiile asociaților față de terți Excluderea din societate a unui asociatDreptul munciiPerioada de prezviz la concediere și la demisieSuspendarea contractului individual de muncaDetasarea din dispozitia angajatoruluiModificarea UNILATERALA a contractului individual de muncaModificarea contractului individual de muncaSuspendarea contractului individual de munca la initiativa angajatuluiObligatiile Salariatului si AngajatoruluiSuspendarea contractului individual de munca la initiativa angajatoruluiIncetarea contractului individual de munca ConcediereaConcedierea pentru motive care tin de persoana salariatuluiConcedierea pentru motive care NU tin de persoana salariatuluiConcedierea colectivaDreptul la preavizControlul si sanctionarea concedierilor nelegale Demisia Contractul individual de munca pe durata determinataMunca prin agent de munca temporara Contractul individual de munca cu timp partial Munca la domiciliuDurata timpului de muncaMunca suplimentara Munca de noapteConcediul de odihna anualSanatatea si securitatea in munca Protectia salariatilor prin servicii medicaleContractele colective de muncaGrevaInspectia Muncii Raspunderea disciplinara Raspunderea patrimoniala Jurisdictia muncii-conflicte de muncaCereri solutionare conflicte de muncaPentru CompaniiCirculatieConducerea unui vehicul fără permis de conducereConducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțePunerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculatRefuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologicePărăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuiaPensiiPensia pentru limită de vârstă GDPR RomaniaTipuri de Date protejate de GDRPSanctiuniile GDPRGDPR - Aspecte ImportanteAvocat Specializat GDPRRecuperari CreanteMetode de Prevenire a Neincasarii FacturilorAsigurarea de Credit ComercialDomenii in Recuperarea CreantelorAvocat CEDODespre CEDO - Curtea Europeana a Drepturilor OmuluiFormular CEDO - avocat CEDOLicitatii SICAPAvocat LitigiiProprietate intelectualaDrept AdministrativProcedura Insolventa falimentBaroul Bucuresti
Avocatul tau de drept civil si penal gaseste cel mai bun avocat de drept civil si penal
AVOCATUL TAU
gaseste cel mai bun avocat
Drept Penal
Contact 24/24h: 0752.786.843
Drept Civil
Dreptul Muncii
Dreptul Familiei/Divort
Litigii
Drept Comercial
CEDO
Pensii
Insolventa/Faliment
Contestatie Amenda
Proprietate Intelectuala
Recuperari Creante
GDPR
Drept Adminisrativ
Mosteniri
Drept Societar
Despre noi
Contact
Licitatii SICAP
Servicii URGENTA
avocatul tau cedo pensii litigii avocatul tau insolventa faliment avocatul tau recuperari creante faliment avocatul tau gdpr drept societar avocatul tau dreptul muncii si pensii avocatul tau apeleaza non stop urgenta dosar penal avocatul tau reclamatie drept penal avocatul tau de urgenta cel mai bun
* Nota: Asociatia Fidelibus Educationem prin platforma Avocatul-Tau.ro nu ofera nici consultatii juridice si nici asistenta juridica. Noi oferim serviciul de alegere a celui mai bun avocat pentru problema Dumneavoastra fara a solicita nicio remuneratie.
Despre noi
Contact
Servicii URGENTA
Esti Avocat?
Misiunea noastra
Independenta noastra
Evaluarea avocatilor
Cum procedam
Politici Online
T&C pentru Avocati
Confidentialitate
Evaluarea Avocatilor
Esti Avocat?
Confidentialitate
Avocat Online
AVOCAT SPECIALIZAT IN PROCEDURA INSOLVENTEI SI FALIMENTULUI
Platform AVOCATUL-TAU.ro colaboreaza cu cei mai buni avocati specializati in solutionarea Procedurilor de Insolventa si Faliment.
Legea nr. 85/2006 privind Procedura Insolventei este foarte complicata ci cu multe capcane. Doar o cunoastere foarte buna a acesteia si practicarea zilnica a acesteia poate duce la o solutioare favorabila a Procedurii de Insolventa.


DACA AVETI NEVOIE DE UN AVOCAT SPECIALIZAT IN
PROCEDURA INSOLVENTEI SI FALIMENT

AVOCATUL-TAU.ro iti prezinta GRATUIT cei mai buni avocati

Suna acum la:  0752.786.843 - Intalnire gratuita

descarca Legea nr. 85/2006 privind Procedura Insolventei
SERVICII ALE AVOCATILOR SPECIALIZATI IN PROCEDURA INSOLVENTEI SI FALIMENTULUI
I. Consultanţă în Pre insolvenţă

II. Procedura mandatului ad-hoc
Mandatarul va putea propune ştergeri, reeşalonări sau reduceri parţiale de datorii, continuarea sau încetarea unor contracte în curs, reduceri de personal precum şi orice alte măsuri considerate a fi necesare.

III. Procedura concordatului preventiv
La cererea conciliatorului, judecătorul sindic va putea impune, prin hotărâre de omologare, amânarea scadenţei creanţelor creditorilor nesemnatari cu 18 luni. În această perioadă nu vor curge dobânzi, penalităţi şi alte cheltuieli aferente creanţelor respective.

IV. Consultanță în insolvență
 • Determinarea stării de insolvenţă. Insolvenţa iminentă;
 • Continuarea exploatării după deschiderea procedurii;    
 • Depistarea cauzelor insolvenţei;
 • Analiza modului de conducere a activităţii curente a debitorului aflat în insolvenţă;    
 • Viabilitatea planului de reorganizare;    
 • Urmărirea implementării planului de reorganizare;    
 • Analiza necesară deciziei de solicitare a anulării actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor;    
 • Analiza contractelor în curs de execuţie;    
 • Analiza posibilităţii executării de către creditorii garantaţi a unor bunuri puse în garanţie;    
 • Modalităţi de valorificare a bunurilor din averea debitorului;    
 • Încheierea de tranzacţii;    
 • Determinarea prejudiciilor

V. Deschiderea procedurilor şi administrarea judiciară sau specială
A. Cadrul legislativ:    
 • Lg. 85/2014 privind procedura insolvenţei;    
 • Lg. 32/2000 completată şi modificată, privind societăţile de asigurare şi supraveghere a asigurărilor;    
 • Regulamentul Consiliului European nr.1346/2000 privind procedurile de insolvabilitate
Faza premergătoare reprezintă perioada dintre deschiderea procedurii şi aprobarea planului de reorganizare sau trecerea la faliment.

B. Rolul administratorului judiciar în această etapă este guvernat de următoarele principii:
 • Principiul asigurării managementului de criză: Constă în luarea tuturor măsurilor necesare pentru stoparea degringoladei debitorului şi asigurarea mijloacelor necesare pentru desfăşurarea activităţilor.
 • Principiul evaluării obiective a situaţiei economice şi juridice a debitorului. Administratorul judiciar, în vederea exprimării unui punct de vedere în legătură cu posibilităţile de reorganizare ale debitorului sau necesitatea trecerii la procedura falimentului, va trebui să efectueze o verificare, preferabil rapidă şi eficientă, a situaţiei acestuia din toate punctele de vedere.
 • Principiul realizării unui plan de reorganizare fundamentat şi viabil Administratorul judiciar, dacă va considera posibilă redresarea societăţii, poate realiza el însuşi planul de reorganizare sau poate colabora cu creditorii sau debitorii în realizarea acestuia.
C. Elaborare plan restructurare
În cadrul acestei proceduri cabinetul nostru elaborează un plan de restructurare acceptat de debitor şi de creditorii relevanţi, plan care să permită continuarea activităţii debitorului şi acoperirea totală sau parţială a obligaţiilor acestora.


În urma negocierilor voluntare extrajudiciare planul de restructurare poate include:    
 • Modalitatea de valorificare a unor active;    
 • Modificarea termenelor de plată a creanţelor;    
 • Remiteri de datorie;    
 • Injectare de capital suplimentar;    
 • Constituirea de garanţii;    
 • Conversia creanţelor în acţiuni;    
 • Implementarea strategiei de management a debitorului.
 • Restructurarea obligaţiilor este o concesie, iar nu un drept.

VI. Falimentul şi lichidarea judiciară

A. Cadrul legislativ:
 • Lg. 85/2014 privind procedura insolvenţei;
 • Lg. 32/2000 completată şi modificată, privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor.
 • Regulamentul CE nr.1346/2000
B. Principii:
 • Principiul procedurii concursuale. Toţi creditorii se bucură de o atenţie egală din partea lichidatorului judiciar, acesta având o poziţie echidistantă şi echilibrată faţă de creditori şi în raporturile dintre aceştia şi reprezentanţii acţionarilor;
 • Principiul respectării stricte a normelor procedurale în cadrul activităţilor desfăşurate în afara instanţei. Acest principiu se reflectă în realizarea atribuţiilor lichidatorului legate de notificări, inventarierea şi evaluarea bunurilor şi valorificarea acestora;
 • Principiul maximizării valorii averii debitorului. Lichidatorul judiciar va face tot ce îi stă în putinţă pentru anularea sau desfiinţarea actelor juridice care au provocat şi continuă să provoace pierderi debitorului, pe de o parte, şi va desfăşura cu fermitate toate acţiunile legale ce îi stau la îndemână în vederea recuperării sumelor datorate de debitorii debitorului;
 • Principiul celerităţii. Lichidatorul judiciar va face eforturi susţinute pentru parcurgerea rapidă a tuturor etapelor procesuale în vederea valorificării cât mai rapide a bunurilor şi distribuirii sumelor obţinute către creditori. Pe baza colaborării cu experţi tehnici agreaţi de către Ministerul Justiţiei, evaluatori membri titulari ANEVAR, consultanţi financiari atestaţi CNVM, experţi contabili/auditori membrii CECCAR şi CAFR se asigură optimizarea activităţii, în vederea reorganizării/lichidării societăţilor supuse procedurii instituite de legea 85/2014. Valorificarea activelor se realizează în condiţiile pieţii, având la dispoziţie o reţea de marketing eficientă. Componenta financiară constă în remunerarea administratorului/lichidatorului judiciar care se va face în condiţiile legii, într-un cuantum agreat de creditori şi aprobat de către instanţă. În situaţia în care debitorul nu are bunuri onorariul se va acorda din fondul de lichidare, pe baza devizului de lucrări aprobat de către instanţă.
Procedura Insolventa si Faliment | Legea 85/2006 | Reesalonari Datorii | Procedura Concordatului Preventiv | Procedura Mandatului Ad-hoc | Scadenta Creantelor | Plan de Organizare | Cauzele Insolventei | Administrarea Speciala | Administrarea Judiciara | Trecerea la Faliment | Administratorul Judiciar | Managementul de Criza | Redresarea Societatii | Elaborare Plan Restructurare | Valorificarea Activelor | Remiteri de Datorie | Injectarea de Capital | Constituirea de Garantii | Conversia Creantelor in Datorii | Lichidarea Judiciara | Falimentul | Inventarierea Bunurilor | ANEVAR | CECCAR | CAFR | CNVM