AvocatDrept penalAplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzeiCondițiile amânării aplicării pedepsei TentativaLiberarea ConditionataOmorul Omorul calificatUciderea din culpaLovirea si alte violenteVatamarea corporalaVătămarea corporală din culpăIncaierareaViolenta in familie Lipsirea de libertate în mod ilegalAmenintareaSantajulHartuireatraficul de persoane traficul de minoriProxenetismulViolulAgresiunea sexualăHartuirea sexualaViolarea de domiciliuViolarea sediului profesionalViolarea vieții privateDivulgarea secretului profesionalFurtul - Furtul calificatFurtul în scop de folosințăPlângerea prealabilă și împăcareaTalharia - Talharia calificataPirateria Tâlhăria sau pirateria urmată de moartea victimei Abuzul de încredereAbuzul de încredere prin fraudarea creditorilorBancruta simplaBancruta frauduloasaGestiunea frauduloasaInsusirea bunului gasit sau ajuns din eroare la faptuitorInselaciuneaInselaciunea privind asigurarileDeturnarea licitatiilor publice Fraude comise prin sisteme informatice și mijloace de plată electronice Efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulosAcceptarea operațiunilor financiare efectuate în mod fraudulosDistrugereaDistrugerea calificataDistrugerea din cuplaTulburarea de posesieUltrajulUzurparea de calități oficialeSustragerea sau distrugerea de înscrisuriTrecerea frauduloasă a frontierei de statTraficul de migranțiNedenunțareaInducerea în eroare a organelor judiciareFavorizarea făptuitoruluiTăinuireaObstrucționarea justițieiInfluențarea declarațiilor Mărturia mincinoasăSustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrisuriTorturaNerespectarea hotărârilor judecătoreștiLuarea de mităDarea de mităTraficul de influentaCumpararea de influentaDelapidareaPurtarea abuzivaAbuzul in serviciuNeglijența în serviciu Folosirea abuzivă a funcției în scop sexualFolosirea funcției pentru favorizarea unor persoaneViolarea secretului corespondențeiDivulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepubliceNeglijența în păstrarea informațiilorObținerea ilegală de fonduriDeturnarea de fonduriFalsificarea de monedeFalsificarea de titluri de credit sau instrumente de platăFalsificarea de timbre sau efecte poștalePunerea în circulație de valori falsificateDeținerea de instrumente în vederea falsificării de valoriEmiterea frauduloasă de monedăFalsul material în înscrisuri oficialeFalsul intelectualFalsul în înscrisuri sub semnătură privatăUzul de falsFalsificarea unei înregistrări tehnice Falsul informaticFalsul privind identitatea Punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculatConducerea unui vehicul fără permis de conducereConducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțeRefuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologicePărăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia Împiedicarea sau îngreunarea circulației pe drumurile publiceEfectuarea de lucrări neautorizate în zona drumului publicNerespectarea regimului armelor și al munițiilorUzul de armă fără dreptNeluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncăNerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncăZădărnicirea combaterii bolilorInfectarea apei Comercializarea de produse alterateAccesul ilegal la un sistem informatic Constituirea unui grup infracțional organizatInstigarea publicăTulburarea ordinii și liniștii publicePornografia infantilă Comunicarea de informații falseDrept civilDreptul la libera exprimare Dreptul la viața privatăDreptul la demnitate si Dreptul la propria imagineAtingeri aduse vieții privatePrelevarea de la persoanele decedateSchimbarea numelui pe cale administrativăTutela minorului Deschiderea tutelei Cazurile de instituireTutoreleCuratela-Cazuri de instituire Desființarea unor persoane juridiceFamilia-CăsătoriaCăsătoria-Convenția matrimonialăCăsătoria-bunuri comune-bunuri propriiPrezumția de paternitateRecunoasterea copiluluiStabilirea paternității prin hotărâre judecătoreascăStabilirea paternitatii față de tatăl din căsătorieEgalitatea în drepturi a copiilorNumele copilului din afara căsătorieiAdopția Drepturile și îndatoririle părinteștiObligația de întreținereBunurile mobile și imobileDistanța minimă în construcțiiDistanța minimă pentru arboriDreptul de trecere Dreptul de trecere pentru utilități Proprietatea comunăConstituirea asociațiilor de proprietariPartajulConstituirea uzufructuluiUzul și abitațiaConstituirea servituțiiPărțile contractului de fiducieCalitatea de administrator al bunurilor altuiaCartea funciară-Drepturile tabulareModificarea imobilului înscris în cartea funciarăUzucapiunea extratabulară si tabularaDobândirea bunului prin ocupațiuneDrepturile asupra tezaurului găsitDrept comercialNovația Nulitatea contractuluiGestiunea de afaceriRăspunderea delictualăRăspunderea contractualăCauze exoneratoare de răspundere - Forța majoră și cazul fortuitRepararea prejudiciului în cazul răspunderii delictualeVătămarea integrității corporale sau a sănătății Executarea silită a obligațiilor Executarea silită în natură Cauze justificate de neexecutare a obligațiilor contractuale Cesiunea de creanțăContractul de schimbContractul de furnizareContractul de reportContractul de locațiuneReguli particulare în materia arendăriiContractul de antrepriză Contractul de antrepriză pentru lucrări de construcții Contractul de societateContractul de transport Contractul de transport de persoane și bagajeRăspunderea pentru persoana călătoruluiRăspunderea pentru bagaje și alte bunuriContractul de mandat Mandatul cu reprezentareMandatul fără reprezentareContractul de agenție Contractul de intermediere Contractul de depozit Răspunderea pentru bunurile aduse în hotel Contractul de împrumut Împrumutul de consumație Contractul de cont curentÎnchirierea casetelor de valori Contractul de asigurare Contractul de rentă viageră IpotecaAvocat DivortPensie Alimentara AvocatPartajul în timpul casatorieiDivortul-Partajul Obiectul convenției matrimonialeSeparația judiciară de bunuri Desfacerea căsătoriei-Motive de divorț Conditiile divortuluiProcedura divortuluiDivortul Numele de familie după căsătorieObligația de întreținere între foștii soțiDivortul Prestația compensatorieRaporturile dintre părinții divorțați și copiii lor minoriExercitarea autorității părinteștiLocuința copilului după divorțDrepturile părintelui separat de copilStabilirea contribuției părințilorAvocat Asociatie ProprietariAvocat Birou de CreditIndemnizatia Crestere CopilContestatie la ExecutareTermene Contestare Executare SilitaSuspendarea Executării SiliteExecutarea Silita PoprireaContestatia la Somatia ImobiliaraMotive de Contestare la ExecutareCod Procedura PenalaAcordul de recunoaștere a vinovățieiMosteniriDeschiderea moșteniriiCapacitatea de a moșteni-Nedemnitatea de drept-judiciara Moștenitorii legaliMoștenitorii legali - Soțul supraviețuitorDescendentii defunctului-ascendentii privilegiati-colateralii privilegiatiImpartirea mosteniriiDonatia si LegatulDonatia inregistrarea contractuluiPromisiunea de donațieRevocarea donațieiDonația-Cerere revocareDonațiile făcute viitorilor soți în vederea căsătoriei și donațiile între soțiTestmentul-Conținutul testamentuluiTestamentul olografTestamentul autenticRevocarea voluntară a testamentului Legatul cu titlu universalDezmoștenireaExecuțiunea testamentară Întocmirea inventarului mosteniriiCertificatul de moștenitor Partajul voluntar al mosteniriiVânzarea moștenirii Drept SocietarContractul de societateContractul de societate-CONDITII DE VALIDARE-REGIMUL APORTURILORForma Contractului de societate-Durata societatii-raspunderea asociatilor fondatoriFormele societareFormarea capitalului socialRealizarea aporturilorParticiparea la profit și pierderiHotărârile privind societateaAdoptarea-Contestarea hotărârilorNumirea-revocarea-Răspunderea administratorilorObligațiile asociaților față de terți Excluderea din societate a unui asociatDreptul munciiPerioada de prezviz la concediere și la demisieSuspendarea contractului individual de muncaDetasarea din dispozitia angajatoruluiModificarea UNILATERALA a contractului individual de muncaModificarea contractului individual de muncaSuspendarea contractului individual de munca la initiativa angajatuluiObligatiile Salariatului si AngajatoruluiSuspendarea contractului individual de munca la initiativa angajatoruluiIncetarea contractului individual de munca ConcediereaConcedierea pentru motive care tin de persoana salariatuluiConcedierea pentru motive care NU tin de persoana salariatuluiConcedierea colectivaDreptul la preavizControlul si sanctionarea concedierilor nelegale Demisia Contractul individual de munca pe durata determinataMunca prin agent de munca temporara Contractul individual de munca cu timp partial Munca la domiciliuDurata timpului de muncaMunca suplimentara Munca de noapteConcediul de odihna anualSanatatea si securitatea in munca Protectia salariatilor prin servicii medicaleContractele colective de muncaGrevaInspectia Muncii Raspunderea disciplinara Raspunderea patrimoniala Jurisdictia muncii-conflicte de muncaCereri solutionare conflicte de muncaPentru CompaniiCirculatieConducerea unui vehicul fără permis de conducereConducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțePunerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculatRefuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologicePărăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuiaPensiiPensia pentru limită de vârstă GDPR RomaniaTipuri de Date protejate de GDRPSanctiuniile GDPRGDPR - Aspecte ImportanteAvocat Specializat GDPRRecuperari CreanteMetode de Prevenire a Neincasarii FacturilorAsigurarea de Credit ComercialDomenii in Recuperarea CreantelorAvocat CEDODespre CEDO - Curtea Europeana a Drepturilor OmuluiFormular CEDO - avocat CEDOLicitatii SICAPAvocat LitigiiProprietate intelectualaDrept AdministrativProcedura Insolventa falimentBaroul Bucuresti
Avocatul tau de drept civil si penal gaseste cel mai bun avocat de drept civil si penal
AVOCATUL TAU
gaseste cel mai bun avocat
Drept Penal
Contact 24/24h: 0752.786.843
Drept Civil
Dreptul Muncii
Dreptul Familiei/Divort
Litigii
Drept Comercial
CEDO
Pensii
Insolventa/Faliment
Contestatie Amenda
Proprietate Intelectuala
Recuperari Creante
GDPR
Drept Adminisrativ
Mosteniri
Drept Societar
Despre noi
Contact
Licitatii SICAP
Servicii URGENTA
avocatul tau cedo pensii litigii avocatul tau insolventa faliment avocatul tau recuperari creante faliment avocatul tau gdpr drept societar avocatul tau dreptul muncii si pensii avocatul tau apeleaza non stop urgenta dosar penal avocatul tau reclamatie drept penal avocatul tau de urgenta cel mai bun
* Nota: Asociatia Fidelibus Educationem prin platforma Avocatul-Tau.ro nu ofera nici consultatii juridice si nici asistenta juridica. Noi oferim serviciul de alegere a celui mai bun avocat pentru problema Dumneavoastra fara a solicita nicio remuneratie.
Despre noi
Contact
Servicii URGENTA
Esti Avocat?
Misiunea noastra
Independenta noastra
Evaluarea avocatilor
Cum procedam
Politici Online
T&C pentru Avocati
Confidentialitate
Evaluarea Avocatilor
Esti Avocat?
Confidentialitate
Avocat Online
Divortul este o etapa dificila pentru orice copil, iar in cazul in care acesta este minor, parintele care a fost decazut din drepturile parintesti trebuie sa plateasca pensie alimentara, in conditiile stabilite de lege.
Totusi, aceasta nu este singura situatie in care trebuie platita pensie alimentara, iar obligatia poate reveni si unui alt membru al familiei, in functie de fiecare caz.
  • Cine plateste pensia alimentara
  • Cum se plateste pensia alimentara    
  • Cum se calculeaza pensia alimentara    
Sanctiuni pentru neplata pensiei alimentare In cele ce urmeaza vei afla cum se calculeaza pensia alimentara pentru copii, cine trebuie sa plateasca si care sunt sanctiunile in cazul nerespectarii obligatiei de intretinere.
AVOCAT OBTINERE PENSIE ALIMENTARA
BAROU BUCURESTI - ISTORIC

DACA AVETI NEVOIE DE UN AVOCAT SPECIALIZAT IN
OBTINEREA/MODIFICAREA PENSIEI ALIMENTARE PENTRU COPIL

AVOCATUL-TAU.ro iti prezinta GRATUIT cei mai buni avocati

Suna acum la:  0752.786.843 - Intalnire gratuita

Cine plateste pensia alimentara pentru cresterea copilului?

Asa cum stabileste Codul Civil, aceasta este reglementata drept pensie de intretinere, insa mai este cunoscuta si sub numele de pensie alimentara. Codul Civil reglementeaza atat obligatia de intretinere, cat si pensia de intretinere.
Astfel, obligatia de intretinere se refera la faptul ca anumite persoane trebuie sa asigure conditiile si necesarul pentru viata de zi cu zi a unui copil minor. Obligatia de intretinere se face, de regula, in natura, insa poate cuprinde si cheltuieli pentru educatie sau pregatire profesionala. In cazul in care nu este respectata obligatia de intretinere, instanta de tutela va obliga la plata pensiei de intretinere sau a pensiei alimentare.
Conform art. 516 din Codul Civil, obligatia de intretinere se aplica astfel:
    >Intre sot si sotie;
    >Rude in linie dreapta;
    >Frati si surori;
    >Intre fosti soti.
Obligatia de plata intre rude in linie dreapta si frati si surori se aplica si in cazul adoptiei. Totodata, mostenitorii sunt obligati sa intretina o persoana minora in cazul in care parintii acestuia au decedat.

Ce este important de mentionat este faptul ca o persoana nu va fi obligata de instanta sa plateasca pensie alimentara daca nu dispune de mijloacele necesare. La fel, o persoana poate primi pensie alimentara doar daca nu dispune de mijloacele necesare de intretinere. Iar daca un copil minor nu se poate intretine din munca sa, parintii trebuie sa il ajute, dar numai in cazul in care parintii au aceasta posibilitate.


Cum se plateste pensia alimentara
pentru cresterea copilului?

Plata pensiei de intretinere este reglementata de art. 533 din Codul Civil, iar obligatia de plata se aplica in urmatoarea ordine:
    >Soti si fosti soti;
   >Descendentul este obligat la intretinere inaintea ascendentului, iar daca sunt mai multi descendenti, se aplica regula celui mai apropiat in grad;
    >Fratii si surorile datoreaza intretinere dupa parinti, inaintea bunicilor.

Daca exista mai multe persoane obligate la plata pensiei alimentare, toate trebuie sa contribuie in functie de mijloacele de care dispun. In cazul in care inceteaza adoptia, persoana adoptata poate sa ceara pensie alimentara doar de la rudele sale firesti.

Pensia alimentara poate fi o suma fixa sau o cota procentuala din venitul lunar al persoanei care are obligatia sa o plateasca. Totodata, plata este stabilita si in functie de nevoile celui care a solicitat-o si de mijloacele de care dispune persoana care trebuie sa plateasca pensia alimentara. De retinut faptul ca, in cazul in care este vorba de o suma fixa, aceasta va fi indexata trimestrial, in functie de rata inflatiei.

Pensia alimentara poate fi platita astfel:
> In rate, in functie de termenele stabilite de parti sau prin hotararea judecatoreasca;
> Anticipat, o suma care poate sa acopere o perioada mai lunga sau intreaga perioada in care se datoreaza pensie alimentara, asa cum au convenit partile sau instanta de tutela, doar daca persoana care este obligata la plata pensiei alimentare are posibilitate financiara.

Pensia alimentara este datorata de la data cererii de chemare in judecata. In cazul in care solicitarea a fost introdusa cu intarziere din cauza persoanei care datora pensia alimentara, aceasta poate fi acordata si pentru o perioada anterioara.

Atentie! In cazul in care pensia alimentara nu este platita la timp, aceasta poate fi retinuta din salariu prin hotarare judecatoreasca. Poti citi mai multe despre retinerile salariale in acest articol.

Cum se calculeaza pensia alimentara
  pentru cresterea copilului?

La stabilirea posibilitatii de plata a pensiei alimentare se iau in calcul veniturile si bunurile persoanei care trebuie sa faca plata.
Atunci cand pensia alimentara trebuie platita de catre un parinte, aceasta este calculata in functie de numarul copiilor aflati in intretinere, astfel:
    ¼ din venitul lunar pentru un copil;
    ⅓ din venitul lunar pentru doi copii;
    ½ din venitul lunar pentru trei sau mai multi copii.

Conform Codului Civil, totalul sumei care trebuie platita sub forma de pensie alimentara, impreuna cu alte obligatii de plata nu trebuie sa depaseasca jumatate din venitul lunar al persoanei care are obligatie de plata.

Pensia alimentara trebuie platita pana cand copilul implineste varsta de 18 ani, iar daca urmeaza studiile la o institutie de invatamant superior, plata poate continua pana la finalizarea studiilor, insa nu mai tarziu de implinirea varstei de 25 de ani.

In cazul in care se schimba situatia materiala a persoanei care plateste pensia alimentara sau nevoia de intretinere a persoanei care o primeste, instanta de tutela va decide micsorarea sau marirea sumei sau, eventual, incetarea platii.

Atentie!
In cazul in care se dovedeste ca o persoana nu datora plata pensiei alimentare, aceasta poate sa ceara banii inapoi de la persoana care a beneficiat de intretinere sau de la cea care datora de fapt plata pensiei alimentare..

Sanctiuni pentru neplata
pensiei alimentare pentru cresterea copilului?

Conform Codului Penal, daca pensia alimentara nu este platita, acest fapt este considerat abandon de familie si constituie o infractiune. Acest lucru se pedepseste cu amenda sau cu inchisoare de la sase luni la trei ani daca:

    * Nu este indeplinita, cu rea-credinta, obligatia de intretinere;
    * Pensia alimentara nu este platita, cu rea-credinta, la termenele stabilite, timp de trei luni;
    * Persoana obligata la plata paraseste, alunga sau lasa fara ajutor persoana aflata in intretinere, daca le expune la suferinte morale sau fizice.

Cu alte cuvinte, pensia alimentara trebuie platita atunci cand o persoana nu isi respecta obligatia de intretinere fata de copilul minor sau alt membru al familiei, asa cum prevede legea. Totodata, instanta nu poate obliga la plata o persoana care nu are posibilitati materiale, la fel cum o persoana nu poate primi pensie alimentara daca dispune de mijloacele necesare pentru intretinere. 
INFORMATII DESPRE INDEMNIZATIA DE CRESTERE A COPILULUI
pensia_alimentara-AVOCAT ONLINE

DACA AVETI NEVOIE DE UN AVOCAT SPECIALIZAT IN
OBTINEREA/MODIFICAREA PENSIEI ALIMENTARE PENTRU COPIL

AVOCATUL-TAU.ro iti prezinta GRATUIT cei mai buni avocati

Suna acum la:  0751.888.888 - Intalnire gratuita

Pentru o cautare mai usoara foloseste functia "Search" din meniu
avocatul tau cedo pensii litigii avocatul tau insolventa faliment avocatul tau recuperari creante faliment
Misiunea noastra
Independenta noastra
Evaluarea avocatilor
Cum procedam
Confidentialitate
Avocat Online
Despre noi
Contact
Servicii URGENTA
Esti Avocat?