AvocatDrept penalAplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzeiCondițiile amânării aplicării pedepsei TentativaLiberarea ConditionataOmorul Omorul calificatUciderea din culpaLovirea si alte violenteVatamarea corporalaVătămarea corporală din culpăIncaierareaViolenta in familie Lipsirea de libertate în mod ilegalAmenintareaSantajulHartuireatraficul de persoane traficul de minoriProxenetismulViolulAgresiunea sexualăHartuirea sexualaViolarea de domiciliuViolarea sediului profesionalViolarea vieții privateDivulgarea secretului profesionalFurtul - Furtul calificatFurtul în scop de folosințăPlângerea prealabilă și împăcareaTalharia - Talharia calificataPirateria Tâlhăria sau pirateria urmată de moartea victimei Abuzul de încredereAbuzul de încredere prin fraudarea creditorilorBancruta simplaBancruta frauduloasaGestiunea frauduloasaInsusirea bunului gasit sau ajuns din eroare la faptuitorInselaciuneaInselaciunea privind asigurarileDeturnarea licitatiilor publice Fraude comise prin sisteme informatice și mijloace de plată electronice Efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulosAcceptarea operațiunilor financiare efectuate în mod fraudulosDistrugereaDistrugerea calificataDistrugerea din cuplaTulburarea de posesieUltrajulUzurparea de calități oficialeSustragerea sau distrugerea de înscrisuriTrecerea frauduloasă a frontierei de statTraficul de migranțiNedenunțareaInducerea în eroare a organelor judiciareFavorizarea făptuitoruluiTăinuireaObstrucționarea justițieiInfluențarea declarațiilor Mărturia mincinoasăSustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrisuriTorturaNerespectarea hotărârilor judecătoreștiLuarea de mităDarea de mităTraficul de influentaCumpararea de influentaDelapidareaPurtarea abuzivaAbuzul in serviciuNeglijența în serviciu Folosirea abuzivă a funcției în scop sexualFolosirea funcției pentru favorizarea unor persoaneViolarea secretului corespondențeiDivulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepubliceNeglijența în păstrarea informațiilorObținerea ilegală de fonduriDeturnarea de fonduriFalsificarea de monedeFalsificarea de titluri de credit sau instrumente de platăFalsificarea de timbre sau efecte poștalePunerea în circulație de valori falsificateDeținerea de instrumente în vederea falsificării de valoriEmiterea frauduloasă de monedăFalsul material în înscrisuri oficialeFalsul intelectualFalsul în înscrisuri sub semnătură privatăUzul de falsFalsificarea unei înregistrări tehnice Falsul informaticFalsul privind identitatea Punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculatConducerea unui vehicul fără permis de conducereConducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțeRefuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologicePărăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia Împiedicarea sau îngreunarea circulației pe drumurile publiceEfectuarea de lucrări neautorizate în zona drumului publicNerespectarea regimului armelor și al munițiilorUzul de armă fără dreptNeluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncăNerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncăZădărnicirea combaterii bolilorInfectarea apei Comercializarea de produse alterateAccesul ilegal la un sistem informatic Constituirea unui grup infracțional organizatInstigarea publicăTulburarea ordinii și liniștii publicePornografia infantilă Comunicarea de informații falseDrept civilDreptul la libera exprimare Dreptul la viața privatăDreptul la demnitate si Dreptul la propria imagineAtingeri aduse vieții privatePrelevarea de la persoanele decedateSchimbarea numelui pe cale administrativăTutela minorului Deschiderea tutelei Cazurile de instituireTutoreleCuratela-Cazuri de instituire Desființarea unor persoane juridiceFamilia-CăsătoriaCăsătoria-Convenția matrimonialăCăsătoria-bunuri comune-bunuri propriiPrezumția de paternitateRecunoasterea copiluluiStabilirea paternității prin hotărâre judecătoreascăStabilirea paternitatii față de tatăl din căsătorieEgalitatea în drepturi a copiilorNumele copilului din afara căsătorieiAdopția Drepturile și îndatoririle părinteștiObligația de întreținereBunurile mobile și imobileDistanța minimă în construcțiiDistanța minimă pentru arboriDreptul de trecere Dreptul de trecere pentru utilități Proprietatea comunăConstituirea asociațiilor de proprietariPartajulConstituirea uzufructuluiUzul și abitațiaConstituirea servituțiiPărțile contractului de fiducieCalitatea de administrator al bunurilor altuiaCartea funciară-Drepturile tabulareModificarea imobilului înscris în cartea funciarăUzucapiunea extratabulară si tabularaDobândirea bunului prin ocupațiuneDrepturile asupra tezaurului găsitDrept comercialNovația Nulitatea contractuluiGestiunea de afaceriRăspunderea delictualăRăspunderea contractualăCauze exoneratoare de răspundere - Forța majoră și cazul fortuitRepararea prejudiciului în cazul răspunderii delictualeVătămarea integrității corporale sau a sănătății Executarea silită a obligațiilor Executarea silită în natură Cauze justificate de neexecutare a obligațiilor contractuale Cesiunea de creanțăContractul de schimbContractul de furnizareContractul de reportContractul de locațiuneReguli particulare în materia arendăriiContractul de antrepriză Contractul de antrepriză pentru lucrări de construcții Contractul de societateContractul de transport Contractul de transport de persoane și bagajeRăspunderea pentru persoana călătoruluiRăspunderea pentru bagaje și alte bunuriContractul de mandat Mandatul cu reprezentareMandatul fără reprezentareContractul de agenție Contractul de intermediere Contractul de depozit Răspunderea pentru bunurile aduse în hotel Contractul de împrumut Împrumutul de consumație Contractul de cont curentÎnchirierea casetelor de valori Contractul de asigurare Contractul de rentă viageră IpotecaAvocat DivortPensie Alimentara AvocatPartajul în timpul casatorieiDivortul-Partajul Obiectul convenției matrimonialeSeparația judiciară de bunuri Desfacerea căsătoriei-Motive de divorț Conditiile divortuluiProcedura divortuluiDivortul Numele de familie după căsătorieObligația de întreținere între foștii soțiDivortul Prestația compensatorieRaporturile dintre părinții divorțați și copiii lor minoriExercitarea autorității părinteștiLocuința copilului după divorțDrepturile părintelui separat de copilStabilirea contribuției părințilorAvocat Asociatie ProprietariAvocat Birou de CreditIndemnizatia Crestere CopilContestatie la ExecutareTermene Contestare Executare SilitaSuspendarea Executării SiliteExecutarea Silita PoprireaContestatia la Somatia ImobiliaraMotive de Contestare la ExecutareCod Procedura PenalaAcordul de recunoaștere a vinovățieiMosteniriDeschiderea moșteniriiCapacitatea de a moșteni-Nedemnitatea de drept-judiciara Moștenitorii legaliMoștenitorii legali - Soțul supraviețuitorDescendentii defunctului-ascendentii privilegiati-colateralii privilegiatiImpartirea mosteniriiDonatia si LegatulDonatia inregistrarea contractuluiPromisiunea de donațieRevocarea donațieiDonația-Cerere revocareDonațiile făcute viitorilor soți în vederea căsătoriei și donațiile între soțiTestmentul-Conținutul testamentuluiTestamentul olografTestamentul autenticRevocarea voluntară a testamentului Legatul cu titlu universalDezmoștenireaExecuțiunea testamentară Întocmirea inventarului mosteniriiCertificatul de moștenitor Partajul voluntar al mosteniriiVânzarea moștenirii Drept SocietarContractul de societateContractul de societate-CONDITII DE VALIDARE-REGIMUL APORTURILORForma Contractului de societate-Durata societatii-raspunderea asociatilor fondatoriFormele societareFormarea capitalului socialRealizarea aporturilorParticiparea la profit și pierderiHotărârile privind societateaAdoptarea-Contestarea hotărârilorNumirea-revocarea-Răspunderea administratorilorObligațiile asociaților față de terți Excluderea din societate a unui asociatDreptul munciiPerioada de prezviz la concediere și la demisieSuspendarea contractului individual de muncaDetasarea din dispozitia angajatoruluiModificarea UNILATERALA a contractului individual de muncaModificarea contractului individual de muncaSuspendarea contractului individual de munca la initiativa angajatuluiObligatiile Salariatului si AngajatoruluiSuspendarea contractului individual de munca la initiativa angajatoruluiIncetarea contractului individual de munca ConcediereaConcedierea pentru motive care tin de persoana salariatuluiConcedierea pentru motive care NU tin de persoana salariatuluiConcedierea colectivaDreptul la preavizControlul si sanctionarea concedierilor nelegale Demisia Contractul individual de munca pe durata determinataMunca prin agent de munca temporara Contractul individual de munca cu timp partial Munca la domiciliuDurata timpului de muncaMunca suplimentara Munca de noapteConcediul de odihna anualSanatatea si securitatea in munca Protectia salariatilor prin servicii medicaleContractele colective de muncaGrevaInspectia Muncii Raspunderea disciplinara Raspunderea patrimoniala Jurisdictia muncii-conflicte de muncaCereri solutionare conflicte de muncaPentru CompaniiCirculatieConducerea unui vehicul fără permis de conducereConducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțePunerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculatRefuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologicePărăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuiaPensiiPensia pentru limită de vârstă GDPR RomaniaTipuri de Date protejate de GDRPSanctiuniile GDPRGDPR - Aspecte ImportanteAvocat Specializat GDPRRecuperari CreanteMetode de Prevenire a Neincasarii FacturilorAsigurarea de Credit ComercialDomenii in Recuperarea CreantelorAvocat CEDODespre CEDO - Curtea Europeana a Drepturilor OmuluiFormular CEDO - avocat CEDOLicitatii SICAPAvocat LitigiiProprietate intelectualaDrept AdministrativProcedura Insolventa falimentBaroul Bucuresti
Avocatul tau de drept civil si penal gaseste cel mai bun avocat de drept civil si penal
AVOCATUL TAU
gaseste cel mai bun avocat
Drept Penal
Contact 24/24h: 0752.786.843
Drept Civil
Dreptul Muncii
Dreptul Familiei/Divort
Litigii
Drept Comercial
CEDO
Pensii
Insolventa/Faliment
Contestatie Amenda
Proprietate Intelectuala
Recuperari Creante
GDPR
Drept Adminisrativ
Mosteniri
Drept Societar
Despre noi
Contact
Licitatii SICAP
Servicii URGENTA
avocatul tau cedo pensii litigii avocatul tau insolventa faliment avocatul tau recuperari creante faliment avocatul tau gdpr drept societar avocatul tau dreptul muncii si pensii avocatul tau apeleaza non stop urgenta dosar penal avocatul tau reclamatie drept penal avocatul tau de urgenta cel mai bun
* Nota: Asociatia Fidelibus Educationem prin platforma Avocatul-Tau.ro nu ofera nici consultatii juridice si nici asistenta juridica. Noi oferim serviciul de alegere a celui mai bun avocat pentru problema Dumneavoastra fara a solicita nicio remuneratie.
Despre noi
Contact
Servicii URGENTA
Esti Avocat?
Misiunea noastra
Independenta noastra
Evaluarea avocatilor
Cum procedam
Politici Online
T&C pentru Avocati
Confidentialitate
Evaluarea Avocatilor
Esti Avocat?
Confidentialitate
Avocat Online
Partea GENERALĂ
       Capitolul I - Principii generale art. 1-2
       Capitolul II - Aplicarea legii penale art. 3-14
Secțiunea 1 - Aplicarea legii penale în timp art. 3-7
Secțiunea a 2-a - Aplicarea legii penale în spațiu art. 8-14
Titlul II - Infracțiunea art. 15-52
       Capitolul I - Dispoziții generale art. 15-17
       Capitolul II - Cauzele justificative art. 18-22
       Capitolul III - Cauzele de neimputabilitate art. 23-31
       Capitolul V - Unitatea și pluralitatea de infracțiuni art. 35-45
       Capitolul VI - Autorul și participanții art. 46-52
Titlul III - Pedepsele art. 53-106
       Capitolul I - Categoriile pedepselor art. 53-55
       Capitolul II - Pedepsele principale art. 56-64
Secțiunea 1 - Detențiunea pe viață art. 56-59
Secțiunea a 2-a - Închisoarea art. 60
Secțiunea a 3-a - Amenda art. 61-64
       Capitolul III - Pedeapsa accesorie și pedepsele complementare art. 65-70
Secțiunea 1 - Pedeapsa accesorie art. 65
Secțiunea a 2-a - Pedepsele complementare art. 66-70
       Capitolul IV - Calculul duratei pedepselor art. 71-73
       Capitolul V - Individualizarea pedepselor art. 74-106
Secțiunea 1 - Dispoziții generale art. 74
Secțiunea a 2-a - Circumstanțele atenuante și circumstanțele agravante art. 75-79
Secțiunea a 3-a - Renunțarea la aplicarea pedepsei art. 80-82
Secțiunea a 4-a - Amânarea aplicării pedepsei art. 83-90
Secțiunea a 5-a - Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere art. 91-98
Titlul IV - Măsurile de siguranță art. 107-112
       Capitolul I - Dispoziții generale art. 107-108
       Capitolul II - Regimul măsurilor de siguranță art. 109-112
Titlul V - Minoritatea art. 113-134
       Capitolul I - Regimul răspunderii penale a minorului art. 113-116
     Capitolul II - Regimul măsurilor educative neprivative de libertate art. 117-123
     Capitolul III - Regimul măsurilor educative privative de libertate art. 124-127
       Capitolul IV - Dispoziții comune art. 128-134
Titlul VI - Răspunderea penală a persoanei juridice art. 135-151
       Capitolul I - Dispoziții generale art. 135-137
     Capitolul II - Regimul pedepselor complementare aplicate persoanei juridice art. 138-145
       Capitolul III - Dispoziții comune art. 146-151
Titlul VII - Cauzele care înlătură răspunderea penală art. 152-159
Titlul VIII - Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei art. 160-164
Titlul IX - Cauzele care înlătură consecințele condamnării art. 165-171
Titlul X - Înțelesul unor termeni sau expresii în legea penală art. 172-187


Partea SPECIALĂ
Titlul I - Infracțiuni contra persoanei art. 188-227
       Capitolul I - Infracțiuni contra vieții art. 188-192
     Capitolul II - Infracțiuni contra integrității corporale sau sănătății art. 193-198
      Capitolul III - Infracțiuni săvârșite asupra unui membru de familie art. 199-200
       Capitolul IV - Agresiuni asupra fătului art. 201-202
       Capitolul V - Infracțiuni privind obligația de asistență a celor în primejdie art. 203-204
       Capitolul VI - Infracțiuni contra libertății persoanei art. 205-208
       Capitolul VII - Traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile art. 209-217
       Capitolul VIII - Infracțiuni contra libertății și integrității sexuale art. 218-223
       Capitolul IX - Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private art. 224-227
Titlul II - Infracțiuni contra patrimoniului art. 228-256
       Capitolul I - Furtul art. 228-232
       Capitolul II - Tâlhăria și pirateria art. 233-237
       Capitolul III - Infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii art. 238-248
       Capitolul IV - Fraude comise prin sisteme informatice și mijloace de plată electronice art. 249-252
       Capitolul V - Distrugerea și tulburarea de posesie art. 253-256
Titlul III - Infracțiuni privind autoritatea și frontiera de stat art. 257-265
       Capitolul I - Infracțiuni contra autorității art. 257-261
       Capitolul II - Infracțiuni privind frontiera de stat art. 262-265
Titlul IV - Infracțiuni contra înfăptuirii justiției art. 266-288
Titlul V - Infracțiuni de corupție și de serviciu art. 289-309
       Capitolul I - Infracțiuni de corupție art. 289-294
       Capitolul II - Infracțiuni de serviciu art. 295-309
Titlul VI - Infracțiuni de fals art. 310-328
       Capitolul I - Falsificarea de monede, timbre sau de alte valori art. 310-316
       Capitolul II - Falsificarea instrumentelor de autentificare sau de marcare art. 317-319
       Capitolul III - Falsuri în înscrisuri art. 320-328
Titlul VII - Infracțiuni contra siguranței publice art. 329-366
       Capitolul I - Infracțiuni contra siguranței circulației pe căile ferate art. 329-333
       Capitolul II - Infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice art. 334-341
       Capitolul III - Nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor nucleare și al materiilor explozive art. 342-347
       Capitolul IV - Infracțiuni privitoare la regimul stabilit pentru alte activități reglementate de lege art. 348-351
       Capitolul V - Infracțiuni contra sănătății publice art. 352-359
       Capitolul VI - Infracțiuni contra siguranței și integrității sistemelor și datelor informatice art. 360-366
Titlul VIII - Infracțiuni care aduc atingere unor relații privind conviețuirea socială art. 367-384
       Capitolul I - Infracțiuni contra ordinii și liniștii publice art. 367-375
       Capitolul II - Infracțiuni contra familiei art. 376-380
       Capitolul III - Infracțiuni contra libertății religioase și respectului datorat persoanelor decedate art. 381-384
Titlul IX - Infracțiuni electorale art. 385-393
Titlul X - Infracțiuni contra securității naționale art. 394-412
Titlul XI - Infracțiuni contra capacității de luptă a forțelor armate art. 413-437
       Capitolul I - Infracțiuni săvârșite de militari art. 413-431
       Capitolul II - Infracțiuni săvârșite de militari sau de civili art. 432-437
Titlul XII - Infracțiuni de genocid, contra umanității și de război art. 438-445
       Capitolul I - Infracțiuni de genocid și contra umanității art. 438-439
       Capitolul II - Infracțiuni de război art. 440-445
Titlul XIII - Dispoziții finale art. 446
DREPT PENAL - CODUL PENAL - CODUL DE PROCEDURA PENALA

DACA AVETI NEVOIE DE UN AVOCAT SPECIALIZAT IN DREPT PENAL

AVOCATUL-TAU.ro iti prezinta cei mai buni avocati pentru problema ta


Suna acum la:  0752.786.843 - Intalnire gratuita

Servicii Drept Penal
 •  Consultanta juridica
 •  Asistenta juridica si reprezentarea in fata organelor de urmarire penala – Politie si Parchet, respectiv a Instantelor judecatoresti de orice grad
 •  Redactarea de plangeri, denunturi, memorii, alte cereri
 •  Redactarea, depunerea si sustinerea unor cereri avand ca obiect :
 •  Plangeri prealabile ale persoanelor vatamate
 •  Plangeri indreptate impotriva masurilor si actelor dispuse de organele de urmarire penala
 •  Luarea masurilor de restituire a unor bunuri
 •  Suspendarea urmaririi penale sau a judecatii
 •  Interventia in procesul penal a partii responsabile civilmente
 •  Liberarea provizorie
 •  Revocarea masurilor de siguranta
 •  Reabilitari
 •  Contestatii in anulare, revizuiri
 •  Contopiri, liberari conditionate, amanarea sau intreruperea executarii pedepsei inchisorii, inlaturarea sau modificarea pedepselor penale aplicate
 •  Contestatii la executare
 • Liberare conditionata
 • Infractiuni contra vietii, libertatii, patriminoiului, infractiuni de serviciu, economice, fals, spalare de bani, evaziune fiscala, posesie/ vanzare substante interzise si arme
Pentru o cautare mai usoara foloseste functia "Search" din meniu
aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei | tentativa | liberarea conditionata | omorul | omorul calificat | uciderea din culpa | lovirea si alte violente | vatamarea corporala | vatamarea corporala din culpa | incaierarea | violenta in familie | lipsirea de libertate | amenintarea | santajul | hartuirea | traficul de persoane | traficul de minori | proxenetismul | violul | agresiunea sexuala | hartuirea sexuala | violarea de domiciliu | violarea sediului profesional | violarea vietii private | furtul | furtul calificat | furtul in scop de folosinta | plangerea prealabila si impacarea | talharia | talharia calificata | pirateria | talharia si pirateria urmata de moartea victimei | abuzul de incredere | abuzul de incredere prin fraudarea creditorilor | bancruta simpla | bancrura frauduloasa | gestiunea frauduloasa | bancruta simpla | bancrura frauduloasa | gestiunea frauduloasa | insusirea bunului gasit sau ajuns din eroare la faptuitor | inselaciunea | inselaciunea privind asigurarile | deturnarea licitatiilor publice | exploatarea patrimoniala a unei persoane vulnerabile | fraude comise prin sisteme informatice si mijloace de plata electronice | efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos | acceptarea operațiunilor financiare efectuate în mod fraudulos | distrugerea | distrugerea calificata | distrugerea din culpa | tulburarea de posesie | ultrajul | uzurparea de calitati oficiale | sustragerea sau distrugerea de inscrisuri | Trecerea frauduloasă a frontierei de stat | Traficul de migranținedenuntarea | Inducerea în eroare a organelor judiciare | Favorizarea făptuitorului | Tainuirea | Obstructionarea justitiei | Influentarea declaratiilor | Marturia mincinoasa | Sustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrisuri | Tortura | Nerespectarea hotărârilor judecătorești | Luarea de mita | Darea de mita | Traficul de influenta | Cumpararea de influenta | Delapidarea | Purtarea abuzivă | Abuzul in serviciu | Neglijența în serviciu | Folosirea abuzivă a funcției în scop sexual | Folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane | Violarea secretului corespondenței | Divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice | Neglijența în păstrarea informațiilor | Obținerea ilegală de fonduri | Deturnarea de fonduri | Falsificarea de monede | Falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plată | Falsificarea de timbre sau efecte poștale | Punerea în circulație de valori falsificate | Deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori | Emiterea frauduloasă de monedă | Falsul material în înscrisuri oficiale | Falsul intelectual | Falsul în înscrisuri sub semnătură privată | Uzul de fals | Falsificarea unei înregistrări tehnice | Falsul informatic | Falsul privind identitatea | Punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat | Conducerea unui vehicul fără permis de conducere | Conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe | Refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice | Părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia | Împiedicarea sau îngreunarea circulației pe drumurile publice | Efectuarea de lucrări neautorizate în zona drumului public | Nerespectarea regimului armelor și al munițiilor | Uzul de armă fără drept | Neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă | Nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă| Zădărnicirea combaterii bolilor | Infectarea apei | Comercializarea de produse alterate | Accesul ilegal la un sistem informatic | Constituirea unui grup infracțional organizat | Instigarea publică | Tulburarea ordinii și liniștii publice | Pornografia infantilă | Comunicarea de informații false |
avocatul tau cedo pensii litigii avocatul tau insolventa faliment avocatul tau recuperari creante faliment avocatul tau gdpr drept societar
Misiunea noastra
Independenta noastra
Evaluarea avocatilor
Cum procedam
Confidentialitate
Avocat Online
* Nota: Asociatia Fidelibus Educationem prin platforma Avocatul-Tau.ro nu ofera nici consultatii juridice si nici asistenta juridica. Noi oferim serviciul de alegere a celui mai bun avocat pentru problema Dumneavoastra fara a solicita nicio remuneratie.
avocatul tau cedo pensii litigii avocatul tau insolventa faliment avocatul tau recuperari creante faliment
Misiunea noastra
Independenta noastra
Evaluarea avocatilor
Cum procedam
Confidentialitate
Avocat Online
Despre noi
Contact
Servicii URGENTA
Esti Avocat?