AvocatDrept penalAplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzeiCondițiile amânării aplicării pedepsei TentativaLiberarea ConditionataOmorul Omorul calificatUciderea din culpaLovirea si alte violenteVatamarea corporalaVătămarea corporală din culpăIncaierareaViolenta in familie Lipsirea de libertate în mod ilegalAmenintareaSantajulHartuireatraficul de persoane traficul de minoriProxenetismulViolulAgresiunea sexualăHartuirea sexualaViolarea de domiciliuViolarea sediului profesionalViolarea vieții privateDivulgarea secretului profesionalFurtul - Furtul calificatFurtul în scop de folosințăPlângerea prealabilă și împăcareaTalharia - Talharia calificataPirateria Tâlhăria sau pirateria urmată de moartea victimei Abuzul de încredereAbuzul de încredere prin fraudarea creditorilorBancruta simplaBancruta frauduloasaGestiunea frauduloasaInsusirea bunului gasit sau ajuns din eroare la faptuitorInselaciuneaInselaciunea privind asigurarileDeturnarea licitatiilor publice Fraude comise prin sisteme informatice și mijloace de plată electronice Efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulosAcceptarea operațiunilor financiare efectuate în mod fraudulosDistrugereaDistrugerea calificataDistrugerea din cuplaTulburarea de posesieUltrajulUzurparea de calități oficialeSustragerea sau distrugerea de înscrisuriTrecerea frauduloasă a frontierei de statTraficul de migranțiNedenunțareaInducerea în eroare a organelor judiciareFavorizarea făptuitoruluiTăinuireaObstrucționarea justițieiInfluențarea declarațiilor Mărturia mincinoasăSustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrisuriTorturaNerespectarea hotărârilor judecătoreștiLuarea de mităDarea de mităTraficul de influentaCumpararea de influentaDelapidareaPurtarea abuzivaAbuzul in serviciuNeglijența în serviciu Folosirea abuzivă a funcției în scop sexualFolosirea funcției pentru favorizarea unor persoaneViolarea secretului corespondențeiDivulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepubliceNeglijența în păstrarea informațiilorObținerea ilegală de fonduriDeturnarea de fonduriFalsificarea de monedeFalsificarea de titluri de credit sau instrumente de platăFalsificarea de timbre sau efecte poștalePunerea în circulație de valori falsificateDeținerea de instrumente în vederea falsificării de valoriEmiterea frauduloasă de monedăFalsul material în înscrisuri oficialeFalsul intelectualFalsul în înscrisuri sub semnătură privatăUzul de falsFalsificarea unei înregistrări tehnice Falsul informaticFalsul privind identitatea Punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculatConducerea unui vehicul fără permis de conducereConducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțeRefuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologicePărăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia Împiedicarea sau îngreunarea circulației pe drumurile publiceEfectuarea de lucrări neautorizate în zona drumului publicNerespectarea regimului armelor și al munițiilorUzul de armă fără dreptNeluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncăNerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncăZădărnicirea combaterii bolilorInfectarea apei Comercializarea de produse alterateAccesul ilegal la un sistem informatic Constituirea unui grup infracțional organizatInstigarea publicăTulburarea ordinii și liniștii publicePornografia infantilă Comunicarea de informații falseDrept civilDreptul la libera exprimare Dreptul la viața privatăDreptul la demnitate si Dreptul la propria imagineAtingeri aduse vieții privatePrelevarea de la persoanele decedateSchimbarea numelui pe cale administrativăTutela minorului Deschiderea tutelei Cazurile de instituireTutoreleCuratela-Cazuri de instituire Desființarea unor persoane juridiceFamilia-CăsătoriaCăsătoria-Convenția matrimonialăCăsătoria-bunuri comune-bunuri propriiPrezumția de paternitateRecunoasterea copiluluiStabilirea paternității prin hotărâre judecătoreascăStabilirea paternitatii față de tatăl din căsătorieEgalitatea în drepturi a copiilorNumele copilului din afara căsătorieiAdopția Drepturile și îndatoririle părinteștiObligația de întreținereBunurile mobile și imobileDistanța minimă în construcțiiDistanța minimă pentru arboriDreptul de trecere Dreptul de trecere pentru utilități Proprietatea comunăConstituirea asociațiilor de proprietariPartajulConstituirea uzufructuluiUzul și abitațiaConstituirea servituțiiPărțile contractului de fiducieCalitatea de administrator al bunurilor altuiaCartea funciară-Drepturile tabulareModificarea imobilului înscris în cartea funciarăUzucapiunea extratabulară si tabularaDobândirea bunului prin ocupațiuneDrepturile asupra tezaurului găsitDrept comercialNovația Nulitatea contractuluiGestiunea de afaceriRăspunderea delictualăRăspunderea contractualăCauze exoneratoare de răspundere - Forța majoră și cazul fortuitRepararea prejudiciului în cazul răspunderii delictualeVătămarea integrității corporale sau a sănătății Executarea silită a obligațiilor Executarea silită în natură Cauze justificate de neexecutare a obligațiilor contractuale Cesiunea de creanțăContractul de schimbContractul de furnizareContractul de reportContractul de locațiuneReguli particulare în materia arendăriiContractul de antrepriză Contractul de antrepriză pentru lucrări de construcții Contractul de societateContractul de transport Contractul de transport de persoane și bagajeRăspunderea pentru persoana călătoruluiRăspunderea pentru bagaje și alte bunuriContractul de mandat Mandatul cu reprezentareMandatul fără reprezentareContractul de agenție Contractul de intermediere Contractul de depozit Răspunderea pentru bunurile aduse în hotel Contractul de împrumut Împrumutul de consumație Contractul de cont curentÎnchirierea casetelor de valori Contractul de asigurare Contractul de rentă viageră IpotecaAvocat DivortPensie Alimentara AvocatPartajul în timpul casatorieiDivortul-Partajul Obiectul convenției matrimonialeSeparația judiciară de bunuri Desfacerea căsătoriei-Motive de divorț Conditiile divortuluiProcedura divortuluiDivortul Numele de familie după căsătorieObligația de întreținere între foștii soțiDivortul Prestația compensatorieRaporturile dintre părinții divorțați și copiii lor minoriExercitarea autorității părinteștiLocuința copilului după divorțDrepturile părintelui separat de copilStabilirea contribuției părințilorAvocat Asociatie ProprietariAvocat Birou de CreditIndemnizatia Crestere CopilContestatie la ExecutareTermene Contestare Executare SilitaSuspendarea Executării SiliteExecutarea Silita PoprireaContestatia la Somatia ImobiliaraMotive de Contestare la ExecutareCod Procedura PenalaAcordul de recunoaștere a vinovățieiMosteniriDeschiderea moșteniriiCapacitatea de a moșteni-Nedemnitatea de drept-judiciara Moștenitorii legaliMoștenitorii legali - Soțul supraviețuitorDescendentii defunctului-ascendentii privilegiati-colateralii privilegiatiImpartirea mosteniriiDonatia si LegatulDonatia inregistrarea contractuluiPromisiunea de donațieRevocarea donațieiDonația-Cerere revocareDonațiile făcute viitorilor soți în vederea căsătoriei și donațiile între soțiTestmentul-Conținutul testamentuluiTestamentul olografTestamentul autenticRevocarea voluntară a testamentului Legatul cu titlu universalDezmoștenireaExecuțiunea testamentară Întocmirea inventarului mosteniriiCertificatul de moștenitor Partajul voluntar al mosteniriiVânzarea moștenirii Drept SocietarContractul de societateContractul de societate-CONDITII DE VALIDARE-REGIMUL APORTURILORForma Contractului de societate-Durata societatii-raspunderea asociatilor fondatoriFormele societareFormarea capitalului socialRealizarea aporturilorParticiparea la profit și pierderiHotărârile privind societateaAdoptarea-Contestarea hotărârilorNumirea-revocarea-Răspunderea administratorilorObligațiile asociaților față de terți Excluderea din societate a unui asociatDreptul munciiPerioada de prezviz la concediere și la demisieSuspendarea contractului individual de muncaDetasarea din dispozitia angajatoruluiModificarea UNILATERALA a contractului individual de muncaModificarea contractului individual de muncaSuspendarea contractului individual de munca la initiativa angajatuluiObligatiile Salariatului si AngajatoruluiSuspendarea contractului individual de munca la initiativa angajatoruluiIncetarea contractului individual de munca ConcediereaConcedierea pentru motive care tin de persoana salariatuluiConcedierea pentru motive care NU tin de persoana salariatuluiConcedierea colectivaDreptul la preavizControlul si sanctionarea concedierilor nelegale Demisia Contractul individual de munca pe durata determinataMunca prin agent de munca temporara Contractul individual de munca cu timp partial Munca la domiciliuDurata timpului de muncaMunca suplimentara Munca de noapteConcediul de odihna anualSanatatea si securitatea in munca Protectia salariatilor prin servicii medicaleContractele colective de muncaGrevaInspectia Muncii Raspunderea disciplinara Raspunderea patrimoniala Jurisdictia muncii-conflicte de muncaCereri solutionare conflicte de muncaPentru CompaniiCirculatieConducerea unui vehicul fără permis de conducereConducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțePunerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculatRefuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologicePărăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuiaPensiiPensia pentru limită de vârstă GDPR RomaniaTipuri de Date protejate de GDRPSanctiuniile GDPRGDPR - Aspecte ImportanteAvocat Specializat GDPRRecuperari CreanteMetode de Prevenire a Neincasarii FacturilorAsigurarea de Credit ComercialDomenii in Recuperarea CreantelorAvocat CEDODespre CEDO - Curtea Europeana a Drepturilor OmuluiFormular CEDO - avocat CEDOLicitatii SICAPAvocat LitigiiProprietate intelectualaDrept AdministrativProcedura Insolventa falimentBaroul Bucuresti
Avocatul tau de drept civil si penal gaseste cel mai bun avocat de drept civil si penal
AVOCATUL TAU
gaseste cel mai bun avocat
Drept Penal
Contact 24/24h: 0752.786.843
Drept Civil
Dreptul Muncii
Dreptul Familiei/Divort
Litigii
Drept Comercial
CEDO
Pensii
Insolventa/Faliment
Contestatie Amenda
Proprietate Intelectuala
Recuperari Creante
GDPR
Drept Adminisrativ
Mosteniri
Drept Societar
Despre noi
Contact
Licitatii SICAP
Servicii URGENTA
avocatul tau cedo pensii litigii avocatul tau insolventa faliment avocatul tau recuperari creante faliment avocatul tau gdpr drept societar avocatul tau dreptul muncii si pensii avocatul tau apeleaza non stop urgenta dosar penal avocatul tau reclamatie drept penal avocatul tau de urgenta cel mai bun
* Nota: Asociatia Fidelibus Educationem prin platforma Avocatul-Tau.ro nu ofera nici consultatii juridice si nici asistenta juridica. Noi oferim serviciul de alegere a celui mai bun avocat pentru problema Dumneavoastra fara a solicita nicio remuneratie.
Despre noi
Contact
Servicii URGENTA
Esti Avocat?
Misiunea noastra
Independenta noastra
Evaluarea avocatilor
Cum procedam
Politici Online
T&C pentru Avocati
Confidentialitate
Evaluarea Avocatilor
Esti Avocat?
Confidentialitate
Avocat Online
AVOCAT SPECIALIZAT IN LITIGII
Avocatii colaboratori ai Platformei AVOCATUL-TAU.ro asista clientii in solutionarea diverselor litigii precum si in demersurile prealabile conexe.
AVOCATUL-TAU.ro prin cei mai specializati avocati in litigii te va reprezenta cu succes interesele in fata instantelor judecatoresti de orice grad si a autoritatilor cu atributii de cotrol in materie administrativa, fiscala, comerciala si de dreptul muncii.


DACA AVETI NEVOIE DE UN AVOCAT SPECIALIZAT IN
LITIGII

AVOCATUL-TAU.ro iti prezinta GRATUIT cei mai buni avocati

Suna acum la:  0752.786.843 - Intalnire gratuita

 • Asistenta si reprezentare juridica in litigiile comerciale si de dreptul muncii de orice tip.
 • Asistenta si reprezentare juridica in litigiile de proprietate intelectuala si industriala
 • Consultanta si reprezentare in instanta cu privire la revocarea, suspendarea si anularea diverselor acte administrative
 • Asistenta si reprezentare juridica in fata autoritatilor publice in procedura prealabila precum si in fata instantelor de contencios administrativ
 • Asistenta si reprezentare juridica in procedurile administrative si judiciare generate de controalele diverselor organe de inspectie (ITM, AFM, ANAF, etc)
 • Reprezentare in fata autoritatilor fiscale din Romania si asistenta in cazul litigiilor cu aceste autoritati
 • Consultanta, asistenta si reprezentare juridica in litigiile de contencios fiscal sau in diverse probleme legate de gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje
 • Litigii in relatia cu bancile si institutiile financiare
SERVICII OFERITE DE UN AVOCAT SPECIALIZAT IN LITIGII
AVOCAT SPECIALIZAT IN ASISTENTA SI REPREZENTARE IN LITIGII COMERCILE
In contextul dinamicii economice actuale, numărul de litigii comerciale este în creștere.
Avocații colaboratori ai Platformei AVOCATUL-TAU.ro au dobândit o experiență vastă în domeniul litigiilor comerciale:
 • Recuperarea datoriilor
 • Somații de plata
 • Executarea silită
 • Litigii legate de contracte comerciale și achizițiilor publice
 • Litigii legate de retragere asociat, excludere asociat, anularea deciziilor AGA, transferuri de acțiuni,
 • Recursuri împotriva deciziilor pronunțate de judecătorul delegat in litigiile comerciale
 • Litigii legate de dreptul muncii de orice tip
Avocații colaboratori ai Platformei AVOCATUL-TAU.ro pot reprezenta clientii in litigii din domeniul real estate:
 • Restituirea proprietății - Legea nr. 18/1991, Legea nr. 1/2000, Legea nr. 10/2001
 • Vanzarea de proprietăți (inclusiv a celor dobândite prin Legea nr. 112/1995)
 • Procedurile de executare
 • Litigii ce decurg din antecontracte și contracte de vânzare-cumpărare
 • Litigii ce decurg din contracte de antrepriză
 • Litigii ce decurg din problemele de impozitare legate de achiziționarea de proprietăți

Un element important este specializarea avocatilor cu excepțiile care apar în cazul oricărui tip de litigiu imobiliar identificând mereu strategii optime pentru fiecare caz.
AVOCAT SPECIALIZAT IN LITIGII IN REAL ESTATE
AVOCAT SPECIALIZAT IN LITIGII DIN DREPTUL MUNCII
Avocații colaboratori ai Platformei AVOCATUL-TAU.ro pot reprezenta clientii in litigii din domeniul Dreptului Muncii:

 • Asistarea clienților noștri în faza prelitigioasa
 • Asistarea in litigiile in legătură cu plângerile salariaților referioatoare la nerespectarea clauzelor contractele colective de muncă și a contractelor individuale de muncă
 • Litigii legate de concedieri
 • Litigii legate de reintegrarea foștilor salariați
 • Litigii legate de discriminare
 • Litigii legate de protecția drepturilor angajatorilor cu privire la proprietatea intelectuală a operelor realizate de angajați
 • Asistență juridică pe parcursul procedurii cercetării disciplinare.
Avocații colaboratori ai Platformei AVOCATUL-TAU.ro pot reprezenta clientii in litigii legate de Proprietatea Intelectuala.
Domeniul Proprietatii Intelectuale este un domeniu foarte specializat si este foarte important ca avocatii sa fie specializati în domeniul proprietății intelectuale.
Domeniul Proprietatii Intelectuale se pot ivi o serie de litigii specifice:
 • Litigiile care decurg din înregistrarea mărcilor
 • Litigiile care decurg din inregistrarea desenelor
 • Litigiile care decurg din inregistrarea modelelor industriale
 • Litigiile referitoare la încălcarea drepturilor conferite de o marca, contrafaceri
 • Litigiile referitoare la acțiuni de concurență neloială, acțiuni în anulare, acțiuni împotriva deciziilor de OSIM.
AVOCAT SPECIALIZAT IN LITIGII LEGATE DE PROPRIETATEA INTELECTUALA
Avocații colaboratori ai Platformei AVOCATUL-TAU.ro pot reprezenta clientii in litigii legate de Insolventa Societatilor Comerciale:
 • Asistență și reprezentare în procedurile de prevenire a insolvenței cât și în procedura insolvenței;
 • Consultanță privind întocmirea, propunerea și susținerea unui plan de reorganizare; 
 • Contestații la tabelul preliminar sau definitiv al creanțelor;    
 • Contestații la hotărârile adunării creditorilor ori a comitetului creditorilor;    
 • Asistență și reprezentare în procedura atragerii răspunderii patrimoniale a membrilor conducerii societății..
AVOCAT SPECIALIZAT IN LITIGII LEGATE DE INSOLVENTA
Avocat Litigii | Autoritate Fiscala | Autoritate Administrativa | Autoritate Comerciala | Litigii Dreptul Muncii | Litigii Comerciale | Litigii Proprietate Intelectuala | Litigii Contencios Administrativ | Litigii ITM | Litigii ANAF | Litigii Autoritati Fiscale | Litigii Contencios Fiscal | Litigii cu Bancile | Litigii cu IFN | Litigii de Recuperare a Datoriilor | Somatii de Plata | Executare Silita | Litigii Achizitii Publice | Litigii Excludere Asociat | Litigii Retragere Asociat | Litigii Anulare Decizie AGA | Litigii in Real Estate | Litigii Restituirea Proprietatii | Litigii Legea 18/1991 | Litigii Legea 1/2000 | Litigii Legea 10/2001 | Litigii Legea 112/1995 | Litigii Vanzarea de Proprietati | Litigii Contracte de Antrepriza | Litigii Achizitionarea de Proprietati | Litigii Antecontracte | Litigii Legate de Concedieri | Litigii Legate de Reintegrarea Salariatilor | Litigii de Discriminare | Litigii Cercetare Disciplinara | Litigii Contracte de Munca | Litigii Inregistrarea Marcilor | Litigii Inregistrarea Desenelor | Litigii Inregistrarea Modelelor Industriale | Litigii OSIM | Litigii Concurenta Neloiala | Litigii Insolventa | Contestarea Planului de Reorganizare | Contestatie Tabelul Creantelor | Contestatie Hotarare Adunarea Creditorilor | Litigii Atragerea Raspunderii Patrimoniale |